FacebookTwitter

Over CBS De Oerdracht

CBS 'De Oerdracht' is een kleine basisschool op het Friese platteland. De naam CBS 'De Oerdracht' is gegeven tijdens het honderdjarig bestaan van christelijk onderwijs in Exmorra. “Oerdracht” staat voor overdragen. De basis van onze bijdrage aan de ontwikkeling van onze leerlingen bestaat voor een belangrijk deel uit het overdragen van kennis, vaardigheden, waarden en normen. Een “basispakket” waarmee de leerling zijn hele verdere leven toe kan!

Een stukje geschiedenis

Hiervoor moeten we teruggaan naar 1884: de oprichtingsvergadering met de installatie van de eerste bestuursleden. De leden waren Ds. Schuurmans Stekhoven, Joh. B. Postuma, Bouke Wiersma, Ulbe Gabes Winia en Ids Pieters Velsen. In 1885 werd in Exmorra een christelijke school geopend. Het eerste hoofd der school was Folkert Roosjen. De eerste school stond aan de Dorpsstraat. In de 60-er jaren werd de school afgekeurd. Sinds 1972 is er een nieuwe school aan de Van der Weystraat 12. Dit was een semi permanent gebouw met een houten opbouw. In 1974 werd er een kleuterafdeling bijgebouwd. De houten constructie was niet bestand tegen de weersinvloeden. In 1987 werden de eerste stappen ondernomen om een permanent gebouw te realiseren.Na veel onderhandelingen is er in het jaar 1991 goedkeuring aan gegeven en konden de leerlingen in augustus 1992 een nieuwe school betreden. De naam CBS 'De Oerdracht' is gegeven tijdens het honderdjarig bestaan van christelijk onderwijs in Exmorra.

Schoolgrootte

CBS 'De Oerdracht’ heeft momenteel ca. 45 leerlingen. Het team bestaat uit 6 leerkrachten aangestuurd door een directeur. De leerkrachten werken parttime, zij hebben dan samen een combinatiegroep. Zoveel mogelijk werken we met combinaties van twee groepen in één lokaal, op sommige dagdelen geven we les in drie-combinaties. De directeur is meerdere dagen in de week op de school aanwezig. De directeur heeft geen officieel spreekuur. U kunt hem aanspreken of indien nodig een afspraak maken. De school heeft ook een Intern begeleider, die afwisselend op maandag en woensdag aanwezig is. Twee medewerkers zorgen voor de netheid in en rond het gebouw.