FacebookTwitter

Groepsverdeling en inzet leerkrachten

Voor het schooljaar 2018-2019 geldt binnen CBS De Oerdracht de volgende verdeling:

Groep 1/2: juf Anita Duiker en juf Natasja Ruardi
Groep 4/5: juf Annie Hoekstra en juf Natasja Ruardi
Groep 6/7/8: meester Age Gietema, juf Fenneke Westra, en juf Ankie Bleeker